Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Rada guvernérů ECB rozhoduje o pokračování svého stávajícího režimu hlasování

18. prosince 2008

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes rozhodla o pokračování svého stávajícího režimu hlasování a o zavedení rotačního systému, pouze když počet guvernérů a prezidentů národních centrálních bank zemí eurozóny (dále jen guvernéři) překročí 18. Rozhodnutí vychází z článku 10.2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky ve znění přijatém Radou EU dne 21. března 2003, které pro Radu guvernérů stanovilo zásady nového rotačního systému.

Tento článek stanovuje počet hlasovacích práv guvernérů na 15 a upravuje jejich střídání v Radě guvernérů, aniž by tím byla dotčena hlasovací práva členů Výkonné rady. [1] Dále stanovuje, že Rada guvernérů přijme veškerá opatření nezbytná pro provádění zásad tohoto rotačního systému. Článek 10.2 rovněž upravuje možnost odložit zavedení rotačního systému, dokud počet guvernérů nedosáhne 19. Obě rozhodnutí musí být přijata dvoutřetinovou většinou členů Rady guvernérů. [2]

Rada guvernérů přijala rozhodnutí Evropské centrální banky ECB/2008/29 o odkladu zahájení rotačního systému v Radě guvernérů Evropské centrální banky. Rozhodnutí bude v blízké době zveřejněno v Úředním věstníku EU a na internetových stránkách ECB.

Rada guvernérů současně rozhodla o hlavních zásadách rotačního systému, který se zavádí, jakmile počet guvernérů překročí 18. Po vyhodnocení několika modelů se Rada guvernéru rozhodla pro tento rotační systém:

Guvernéři si budou střídat hlasovací právo vždy po jednom měsíci. Počet střídajících guvernérů bude dán rozdílem mezi počtem guvernérů a počtem hlasů přidělených jednotlivým skupinám minus dva, přičemž v případě záporného čísla se použije absolutní hodnota. Tento rotační model zajišťuje jednotlivým guvernérům krátká období bez hlasu a současně relativní stabilitu ve složení hlasující skupiny.

Rozhodnutí ECB o prováděcích náležitostech rotačního systému bude přijato později a následně bude zveřejněno v Úředním věstníku EU a na internetových stránkách ECB. Jakmile rotační systém vstoupí v platnost, bude seznam guvernérů s hlasovacím právem zveřejněn na internetových stránkách ECB a bude pravidelně aktualizován.

  1. [1] Popis rotačního systému ECB je uveden v tiskové zprávě ECB z 20. prosince 2002 pod názvem „Governing Council prepares for enlargement“ http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/index.en.html (pouze v angličtině).

  2. [2] Viz také „The adjustment of the voting modalities in the Governing Council“ (Měsíční bulletin ECB, květen 2003), zejména část „Rules to allocate governors and voting rights to the groups“ (pouze v angličtině).

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média