Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP nõukogu otsustas säilitada senise hääletuskorra

18. detsember 2008

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsustas täna säilitada senise hääletuskorra ja võtta kasutusele rotatsioonisüsteemi alles siis, kui euroala liikmesriikide keskpankade presidentide arv ületab 18. Otsus põhineb Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja artiklil 10.2, muudetud ELi nõukogu poolt 21. märtsil 2003, millega kehtestati nõukogu uue rotatsioonisüsteemi põhimõtted.

Nimetatud artikli kohaselt on riikide keskpankade presidentidel 15 häält, mida nõukogus kasutatakse rotatsioonipõhimõttel, ilma et see mõjutaks juhatuse liikmete hääleõigusi. [1] Lisaks sätestatakse artiklis, et nõukogu võtab kõik vajalikud meetmed rotatsioonisüsteemi põhimõtete rakendamiseks. Artiklis 10.2 nähakse samuti ette võimalus lükata rotatsioonisüsteemi kasutuselevõttu edasi, kuni keskpankade presidentide arv jõuab 19ni. Mõlema otsuse tegemiseks on vajalik nõukogu liikmete kahe kolmandikuline häälteenamus. [2]

Nõukogu võttis vastu otsuse EKP/2008/29 lükata edasi rotatsioonisüsteemi kehtestamine Euroopa Keskpanga nõukogus. Otsus avaldatakse peatselt Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

Lisaks tegi nõukogu otsuse üle 18 ulatuva presidentide arvu korral kehtestatava rotatsioonisüsteemi rakendamise põhiaspektide kohta. Pärast mitmete mudelite analüüsimist valis nõukogu järgmise rotatsioonimudeli.

Presidentide hääleõigus roteerub ühe kuu möödudes. Roteeruvate presidentide arvu määrab riikide keskpankade presidentide arvu ja igale rühmale eraldatud häälte vaheline erinevus miinus kaks. Negatiivse arvu korral kasutatakse absoluutväärtust. Selle mudeli kohaselt on hääleta olemise perioodid lühikesed ja hääleõiguslike liikmete koosseis püsib suhteliselt stabiilsena.

Rotatsioonisüsteemi üksikasju puudutav EKP otsus võetakse vastu hiljem ning avaldatakse seejärel Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel. Rotatsioonisüsteemi jõustumise järel avaldatakse hääleõiguslike presidentide nimekiri EKP veebilehel ja seda ajakohastatakse korrapäraselt.

  1. [1] Rotatsioonisüsteemi kirjeldust vt EKP 20. detsembri 2002 pressiteatest „Governing Council prepares for enlargement” http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/index.en.html.

  2. [2] Lisateavet vt „The adjustment of voting modalities in the Governing Council” (EKP kuubülletään, mai 2003), eelkõige punkti „Rules to allocate governors and voting rights to the groups”.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid