Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul guvernatorilor BCE decide menţinerea actualului sistem de vot

18 decembrie 2008

Astăzi, Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a decis menţinerea actualului sistem de vot şi introducerea sistemului de rotaţie numai atunci când numărul guvernatorilor şi preşedinţilor băncilor centrale din zona euro (guvernatori) va depăşi 18. Decizia se bazează pe dispoziţiile articolului 10.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, modificat la data de 21 martie 2003 de către Consiliul UE, prin care au fost stabilite principiile noului sistem de rotaţie pentru Consiliul guvernatorilor.

Acest articol limitează drepturile de vot ale guvernatorilor la 15 şi prevede exercitarea prin rotaţie a acestora în cadrul Consiliului guvernatorilor, fără a aduce atingere drepturilor de vot ale membrilor Comitetului executiv [1]. De asemenea, în conformitate cu dispoziţiile acestuia, Consiliul guvernatorilor ia toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a principiilor sistemului de rotaţie. Articolul 10.2 prevede şi posibilitatea amânării utilizării sistemului de rotaţie până la data la care numărul guvernatorilor va ajunge la 19. Deciziile se adoptă cu o majoritate de două treimi din membrii Consiliului guvernatorilor [2].

Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2008/29 privind amânarea utilizării sistemului de rotaţie în cadrul Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene. Aceasta va fi publicată în curând în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE.

În acelaşi timp, Consiliul guvernatorilor a decis cu privire la aspectele principale ale utilizării sistemului de rotaţie, care va fi pus în aplicare începând cu data la care numărul guvernatorilor va depăşi 18. După analizarea mai multor modele, Consiliul guvernatorilor a optat pentru următorul model de rotaţie:

Guvernatorii vor exercita alternativ dreptul de vot timp de o lună. Numărul guvernatorilor în cazul cărora se va aplica principiul rotaţiei va fi stabilit în funcţie de diferenţa dintre numărul guvernatorilor şi numărul voturilor atribuite fiecărui grup minus două; în cazul unui număr negativ, va fi luată în considerare valoarea absolută. Acest model de rotaţie se caracterizează prin perioade scurte în care guvernatorii nu vor avea drept de vot şi prin perioade de relativă stabilitate în ceea ce priveşte componenţa colegiului guvernatorilor cu drept de vot.

Ulterior, va fi adoptată o decizie a BCE privind detaliile referitoare la aplicarea sistemului de rotaţie, care va fi apoi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe website-ul BCE. În momentul în care sistemul de vot prin rotaţie va intra în vigoare, lista guvernatorilor cu drept de vot va fi publicată pe website-ul BCE şi actualizată periodic.

  1. [1] Pentru descrierea sistemului de rotaţie, a se vedea comunicatul de presă al BCE din data de 20 decembrie 2002, intitulat „Governing Council prepares for enlargement” http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/index.en.html

  2. [2] A se vedea, de asemenea, „The adjustment of the voting modalities in the Governing Council” (Buletinul lunar al BCE – mai 2003), în special secţiunea intitulată „Rules to allocate governors and voting rights to the groups”.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media