Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφασίζει να διατηρήσει το ισχύον σύστημα ψηφοφορίας

18 Δεκεμβρίου 2008

Σήμερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε να διατηρήσει το ισχύον σύστημα ψηφοφορίας και να εισαγάγει το σύστημα της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου μόνον όταν ο αριθμός των Διοικητών και των Προέδρων των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ζώνης του ευρώ (εφεξής Διοικητές) υπερβεί τους 18. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 10.2 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως τροποποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2003 από το Συμβούλιο της ΕΕ, το οποίο θέσπισε τις αρχές του νέου συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το εν λόγω άρθρο περιορίζει τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου των Διοικητών σε 15 και προβλέπει την εκ περιτροπής άσκηση δικαιώματος ψήφου από τους Διοικητές εντός του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να επηρεάζεται το δικαίωμα ψήφου των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής [1]. Ορίζει περαιτέρω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προς εφαρμογή των αρχών του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου. Το άρθρο 10.2 προβλέπει επίσης τη δυνατότητα αναβολής της εφαρμογής του εν λόγω συστήματος έως ότου ο αριθμός των Διοικητών ανέλθει στους 19. Η όποια απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου [2].

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2008/29 σχετικά με την αναβολή της έναρξης λειτουργίας του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου εντός του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η εν λόγω απόφαση θα δημοσιευθεί προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση σχετικά με τις βασικές πτυχές της εφαρμογής του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου, το οποίο θα ισχύσει από τη στιγμή που ο αριθμός των Διοικητών υπερβεί τους 18. Μετά από ανάλυση μιας σειράς προτύπων, το Διοικητικό Συμβούλιο επέλεξε το ακόλουθο πρότυπο εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου:

Οι διοικητές θα εναλλάσσονται στην εκ περιτροπής άσκηση δικαιώματος ψήφου μετά την παρέλευση ενός μήνα. Ο αριθμός των Διοικητών που ασκούν εκ περιτροπής δικαίωμα ψήφου θα καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ του αριθμού των Διοικητών και του αριθμού των ψήφων που έχουν κατανεμηθεί σε κάθε ομάδα μείον δύο, λαμβάνοντας την απόλυτη τιμή σε περίπτωση αρνητικού αριθμού. Με αυτό το πρότυπο εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου οι περίοδοι κατά τις οποίες οι Διοικητές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου είναι βραχείες, ενώ παράλληλα διατηρείται σχετικά σταθερή η σύσταση του σώματος των Διοικητών που ψηφίζουν.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου θα εκδοθεί σε μεταγενέστερο στάδιο και στη συνέχεια θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Μόλις το σύστημα της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου τεθεί σε ισχύ, ο κατάλογος των Διοικητών με δικαίωμα ψήφου θα δημοσιευθεί στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα ενημερώνεται τακτικά.

  1. [1] Για περιγραφή του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου, βλ. το δελτίο Τύπου της ΕΚΤ της 20ης Δεκεμβρίου 2002 με τίτλο «Το Διοικητικό Συμβούλιο προετοιμάζεται για τη διεύρυνση» http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/pr021220.el.html

  2. [2] Βλ. επίσης το άρθρο με τίτλο «Η προσαρμογή των όρων ψηφοφορίας εντός του Διοικητικού Συμβουλίου» στο τεύχος Μαΐου 2003 του Μηνιαίου Δελτίου της ΕΚΤ και συγκεκριμένα την ενότητα με τίτλο «Κανόνες για την κατανομή των διοικητών και των δικαιωμάτων ψήφου στις ομάδες».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου