Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB valdančioji taryba nusprendė toliau taikyti dabartinę balsavimo tvarką

2008 m. gruodžio 18 d.

Šiandien Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba nusprendė toliau taikyti dabartinę balsavimo tvarką, o kai euro zonos nacionalinių centrinių bankų valdytojų ir pirmininkų (toliau – valdytojai) skaičius viršys 18, pradėti taikyti rotacijos sistemą. Šis sprendimas pagrįstas Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto, kurį 2003 m. kovo 21 d. iš dalies pakeitė ES Taryba, 10 straipsnio 2 dalimi, kurioje nustatyti Valdančiajai tarybai taikomos naujosios rotacijos sistemos principai.

Straipsnyje nustatytas apribojimas, kad tik 15 valdytojų turi balsavimo teisę ir numatyta taikyti jų balsavimo teisių Valdančiojoje taryboje rotacijos sistemą. Tai neturės įtakos Vykdomosios valdybos narių balsavimo teisėms [1]. Taip pat numatyta, kad Valdančioji taryba imsis visų priemonių, būtinų rotacijos sistemos principams įgyvendinti. 10 straipsnio 2 dalyje taip pat numatyta galimybė atidėti rotacijos sistemos taikymo pradžią iki datos, kai valdytojų skaičius pasieks 19. Tiek vienas, tiek kitas sprendimas turi būti priimamas dviejų trečdalių Valdančiosios tarybos narių balsų dauguma [2].

Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2008/29 rotacijos sistemos taikymo ECB valdančiojoje taryboje pradžiai atidėti. Jis netrukus bus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Valdančioji taryba taip pat priėmė sprendimus dėl pagrindinių rotacijos sistemos, kuri bus pradėta taikyti, kai valdytojų skaičius viršys 18, taikymo aspektų. Apsvarsčiusi įvairius modelius, Valdančioji taryba nusprendė taikyti toliau aprašytą rotacijos modelį.

Valdytojams balsavimo teisė suteikiama mėnesiui. Valdytojų, kurie dalyvaus rotacijos sistemoje, skaičius bus nustatomas iš skirtumo tarp valdytojų skaičiaus ir kiekvienai grupei skirto balsų skaičiaus atėmus du. Jei gaunamas neigiamas skaičius, imama absoliučioji vertė. Taikant šį rotacijos modelį valdytojai neturi balsavimo teisės tik trumpą laiką, tačiau balsavimo teisę turinčių valdytojų kolegijos sudėtis yra palyginti stabili.

ECB sprendimas dėl rotacijos sistemos taikymo tvarkos bus priimtas vėliau, o tada jis bus paskelbtas ES oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje. Įsigaliojus rotacijos sistemai, balsavimo teisę turinčių valdytojų sąrašas bus paskelbtas interneto svetainėje ir reguliariai atnaujinamas.

  1. [1] Rotacijos tvarka aprašyta 2002 m. gruodžio 20 d. ECB pranešime spaudai „Governing Council prepares for enlargement“ („Valdančioji taryba rengiasi išplėtimui“) adresu http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2002/html/index.en.html.

  2. [2] Taip pat žr. „The adjustment of the voting modalities in the Governing Council“ („Valdančiosios tarybos balsavimo tvarkos pakeitimai“) (2003 m. gegužės mėn. ECB mėnesinis biuletenis), ypač skyrių „Rules to allocate governors and voting rights to the groups“ („Valdytojų ir balsavimo teisių priskyrimo grupėms taisyklės“).

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai