Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Промени в тръжната процедура и в коридора на ликвидните улеснения с постоянен достъп

8 октомври 2008 г.

Посредством телеконферентна връзка днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение да въведе следните две мерки:

  • Считано от операцията, договорена на 15 октомври, ежеседмичните основни операции по рефинансиране ще се извършват чрез търг с фиксиран лихвен процент с пълно разпределяне при лихвения процент по основната операция по рефинансиране, т.е. понастоящем 3,75 %.
  • Считано от 9 октомври ЕЦБ ще намали коридора на ликвидните улеснения с постоянен достъп от 200 базисни пункта до 100 базисни пункта около лихвения процент по основната операция по рефинансиране. Следователно считано от 9 октомври лихвеният процент по пределното кредитно улеснение ще бъде намален от 100 до 50 базисни пункта над лихвения процент по основната операция по рефинансиране, т.е. понастоящем на 4,25 %, а лихвеният процент по депозитното улеснение ще бъде променен от 100 до 50 базисни пункта под лихвения процент по основната операция по рефинансиране, т.е. понастоящем на 3,25 %.

Двете мерки ще останат в сила, докато е необходимо, и най-малко до края на първия период на поддържане на 2009 г., на 20 януари.

ЕЦБ ще продължава да направлява ликвидността към балансирани условия по начин, който е в съответствие с целта за запазване на краткосрочните лихвени проценти близки до лихвения процент по основната операция по рефинансиране.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите