Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ändringar i anbudsförfarandet och i räntekorridoren för de stående faciliteterna

8 oktober 2008

Europeiska centralbankens råd (ECB-rådet) har idag vid en telekonferens fattat beslut om följande två åtgärder:

  • Från och med den refinansieringstransaktion som avvecklas den 15 oktober kommer de veckovisa huvudsakliga refinansieringstransaktionerna att genomföras i form av ett fastränteanbud med full tilldelning till den ränta som gäller för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, dvs. i dagsläget 3,75 %.
  • Från och med den 9 oktober kommer ECB att minska räntekorridoren för de stående faciliteterna från 200 punkter till 100 punkter runt räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna. Följaktligen kommer, från och med den 9 oktober, räntan på utlåningsfaciliteten att minskas från 100 till 50 punkter över räntan för den huvudsakliga refinansieringstransaktionen, dvs. i dagsläget 4,25 % och räntan på inlåningsfaciliteten kommer att ökas från 100 till 50 punkter under räntan för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna, dvs. i dagsläget 3,25 %.

Dessa två åtgärder kommer att gälla så länge som behövs, och åtminstone till slutet av den första uppfyllandeperioden 2009, den 20 januari.

ECB kommer att fortsätta att styra likviditeten till balanserade förhållanden på ett sätt som är i linje med målet att hålla de korta räntorna nära räntan för den huvudsakliga refinansieringstransaktionen.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media