Menu
PRESSMEDDELANDE

Target2 Lägesrapport

8 februari 2005

Den 16 december 2004 antog ECB-rådet det gemensamma erbjudandet från tre nationella centralbanker, Banque de France, Banca d’Italia och Deutsche Bundesbank, att upprätta en gemensam teknisk plattform (Single Shared Platform, SSP) för Target2

Target2 lägesrapport tar upp tre huvudfrågor, service, pris och migrering till Target2. Beslut i dessa frågor fattades av ECB-rådet den 16 december 2004. Samtliga centralbanker i euroområdet har bekräftat att de ämnar delta i Target2. Eurosystemet kommer även fortsättningsvis att informera allmänheten om läget för Target2.

Kontakt för media