Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

Zpráva o vývoji systému TARGET2

8. února 2005

Rada guvernérů dne 16. prosince 2004 schválila vybudování tzv. společně sdílené platformy (Single Shared Platform – SSP) pro systém TARGET2 na základě nabídky učiněné národními centrálními bankami Banca d’Italia, Banque de France a Deutsche Bundesbank.

Zpráva o vývoji systému TARGET2 se zabývá třemi hlavními tématy: provozem, stanovením poplatků a přechodem na systém TARGET2, o nichž Rada guvernérů rozhodla dne 16. prosince 2004. Všechny centrální banky eurozóny potvrdily svou účast v systému TARGET2. O vývoji systému TARGET2 bude Eurosystém veřejnost nadále informovat.

Kontakty pro média