Menu
TLAČOVÁ SPRÁVA

Správa o stave vývoja systému TARGET2

8. februára 2005

Dňa 16. decembra 2004 schválila Rada guvernérov ECB vytvorenie jednotnej spoločnej platformy (Single Shared Platform – SSP) pre systém TARGET2 na základe spoločného návrhu troch centrálnych bánk – Banca d’Italia, Banque de France a Deutsche Bundesbank.

Správa o stave vývoja systému TARGET2 sa zaoberá tromi hlavnými otázkami – poskytovanými službami, cenovou politikou a prechodom na nový systém TARGET2. Rada guvernérov o týchto otázkach rozhodla 16. decembra 2004. Svoju účasť v systéme TARGET2 potvrdili všetky centrálne banky eurozóny. Eurosystém bude o stave vývoja systému TARGET2 verejnosť aj naďalej priebežne informovať.

Kontakt pre médiá