Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Poročilo o napredku sistema TARGET2

8. februar 2005

16. decembra 2004 je Svet ECB na osnovi skupne ponudbe treh centralnih bank, Banca d'Italia, Banque de France in Deutsche Bundesbank, odobril oblikovanje Enotne skupne platforme (ESP, v izvirniku Single Shared Platform – SSP) sistema TARGET2.

Poročilo o napredku sistema TARGET2 obravnava tri ključna vprašanja – storitve, cenik in postopek migracije. O teh vprašanjih je Svet ECB odločal na sestanku 16. decembra 2004, sodelovanje v sistemu TARGET2 pa so doslej potrdile vse centralne banke euro območja. O napredku tega projekta bo Eurosistem javnost obveščal tudi v prihodnje.

Stiki za medije