Menu
PRANEŠIMAS SPAUDAI

TARGET2 raidos ataskaita

2005 m. vasario 8 d.

2004 m. gruodžio 16 d. ECB valdančioji taryba pritarė vienos bendros platformos (angl. Single Shared Platform, SSP) TARGET2 sukūrimui, remiantis bendru Banca d’Italia, Banque de France ir Deutsche Bundesbank siūlymu.

TARGET2 raidos ataskaitoje aptariami trys pagrindiniai klausimai – pati sistema, įkainių nustatymas ir prisijungimas prie TARGET2. Sprendimus šiais klausimais Valdančioji taryba priėmė 2004 m. gruodžio 16 d. Visi euro zonos centriniai bankai patvirtino, kad prisijungs prie TARGET2. Eurosistema informuos visuomenę apie tolesnę TARGET2 raidą.

Kontaktai žiniasklaidai