Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Raport z postępów w realizacji systemu TARGET2

8 lutego 2005 r.

W dniu 16 grudnia 2004 r. Rada Prezesów EBC zatwierdziła budowę jednolitej wspólnej platformy (Single Shared Platform – SSP) dla systemu TARGET2 na podstawie łącznej oferty złożonej przez Banca d’Italia, Banque de France oraz Deutsche Bundesbank.

Raport z postępów w realizacji systemu TARGET2 skupia się na trzech głównych zagadnieniach – funkcjonowania, opłat oraz migracji. Rada Prezesów podjęła decyzje w tych sprawach w dniu 16 grudnia 2004 r. Wszystkie banki centralne obszaru euro potwierdziły uczestnictwo w systemie TARGET2. Opinia publiczna będzie nadal informowana przez Eurosystem o postępach prac nad systemem TARGET2.

Kontakt z mediami