Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκθεση προόδου για το TARGET2

8 Φεβρουαρίου 2005

Στις 16 Δεκεμβρίου 2004, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε τη δημιουργία της ενιαίας κοινής πλατφόρμας για το TARGET2 με βάση την πρόταση που υπέβαλαν από κοινού η Banca d’Italia, η Banque de France και η Deutsche Bundesbank.

Η Έκθεση προόδου για το TARGET2 εξετάζει τρία κύρια ζητήματα – τις υπηρεσίες, την τιμολόγηση και τη μετάπτωση στο TARGET2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση για τα ζητήματα αυτά στις 16 Δεκεμβρίου 2004. Όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στο TARGET2. Το Ευρωσύστημα θα συνεχίσει να ενημερώνει το κοινό για την πρόοδο σχετικά με το TARGET2.

SEE ALSO

Find out more about related content