Menu
LEHDISTÖTIEDOTE

TARGET 2 -seurantaraportti

8.2.2005

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.12.2004 Italian keskuspankin, Ranskan keskuspankin ja Saksan keskuspankin tekemän yhteistarjouksen yhteisen jaettavan laitealustan rakentamisesta TARGET 2:ta varten.

TARGET 2 -seurantaraportti käsittelee kolmea keskeistä asiaa: palveluita, hinnoittelua ja TARGET 2 -järjestelmään liittymistä. EKP:n neuvosto päätti näistä asioista 16.12.2004. Kaikki euroalueen keskuspankit ovat varmistaneet osallistuvansa TARGET 2:een. Eurojärjestelmä tulee jatkossakin tiedottamaan yleisölle TARGET 2:n edistymisestä.

Yhteyshenkilöt