European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Progresa ziņojums par TARGET2

2005. gada 8. februārī

2004. gada 16. decembrī ECB Padome apstiprināja TARGET2 vienotās platformas (SSP) izveidi, pamatojoties uz Banca d’Italia, Banque de France un Deutsche Bundesbank kopīgo piedāvājumu.

Progresa ziņojumā par TARGET2 aplūkoti trīs galvenie jautājumi – pakalpojumi, cenu noteikšana un pāreja uz TARGET2. 2004. gada 16. decembrī Padome pieņēma lēmumu par šiem jautājumiem. Visas euro zonas centrālās bankas apliecinājušas savu dalību TARGET2. Eurosistēma turpinās informēt sabiedrību par TARGET2 ieviešanas norisi.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem
SEE ALSO

Find out more about related content