Menu
PERSBERICHT

Voortgangsverslag betreffende TARGET2

8 februari 2005

Op 16 december 2004 heeft de Raad van Bestuur van de ECB zijn goedkeuring gehecht aan het opzetten van een “Single Shared Platform (SSP)” (Enkel Gezamenlijk Platform) voor TARGET2 op basis van het gezamenlijke aanbod daartoe van Banca d’Italia, Banque de France en Deutsche Bundesbank.

Het Voortgangsverslag betreffende TARGET2 behandelt de volgende drie hoofdonderwerpen: de dienstverlening en tarifering van en de migratie naar TARGET2. Over deze zaken is op 16 december 2004 door de Raad van Bestuur een besluit genomen. Alle centrale banken van het eurogebied hebben hun deelname aan TARGET2 bevestigd. Het Eurosysteem zal het grote publiek blijven informeren over de voortgang inzake TARGET2.

Contactpersonen voor de media