Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Europeiska centralbankens råd - Ståndpunkt omväxelkursfrågor rörande de blivande medlemsländerna i EU

18 december 2003

Europeiska centralbankens råd har idag offentliggjort en ståndpunkt om växelkursfrågor rörande de blivande medlemsstater som blir medlemmar i Europeiska unionen i maj 2004.

Samtliga tio medlemsstater kommer att gå med i Europeiska unionen som stater med undantag inom ramen för Europeiska ekonomiska och monetära unionen (EMU). Det betyder att även om de ännu inte har infört euron kommer de att vara förpliktade att sträva mot att göra det när de uppfyller konvergenskriterierna i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. I fördraget förutses att vid någon tidpunkt efter anslutningen kommer nya medlemsstater att gå med i växelkursmekanismen ERM2.

Syftet med den ståndpunkt som offentliggjorts idag är att den skall vara en vägledning för den monetära integrationsprocessen i de nya medlemsstaterna. Den finns på alla nuvarande och tillkommande officiella gemenskapsspråk på ECBs webbplats (www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media