Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕυρωπαϊκήςΚεντρικής Τράπεζας σχετικά με ζητήματα συναλλαγματικών ισοτιμιώντων εντασσόμενων χωρών

18 Δεκεμβρίου 2003

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δημοσιοποίησε σήμερα τη θέση του σχετικά με ζητήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών των εντασσόμενων χωρών, δηλαδή των χωρών που πρόκειται να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο του 2004.

Τα δέκα νέα κράτη μέλη θα ενταχθούν όλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως κράτη μέλη με παρέκκλιση στον τομέα της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Αυτό σημαίνει ότι, αν και δεν πρόκειται να υιοθετήσουν το ευρώ εξαρχής, θα αναλάβουν τη δέσμευση να επιδιώξουν τη μελλοντική υιοθέτησή του, με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των κριτηρίων σύγκλισης τα οποία ορίζει η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Συνθήκη προβλέπει ότι σε κάποια χρονική στιγμή μετά την ένταξη, τα νέα κράτη μέλη θα εισέλθουν στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών II (ΜΣΙ ΙΙ).

Η θέση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα έχει σκοπό να δώσει κάποιους προσανατολισμούς στα μελλοντικά κράτη μέλη όσον αφορά την πορεία τους προς τη νομισματική ολοκλήρωση και διατίθεται σε όλες τις επίσημες κοινοτικές γλώσσες - ισχύουσες και μελλοντικές - στην ιστοσελίδα της ΕΚΤ (www.ecb.europa.eu).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου