Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Uradno stališče Sveta Evropske centralne banke ovprašanjih deviznega tečaja držav pristopnic

18. december 2003

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes objavil uradno stališče o vprašanjih deviznega tečaja držav pristopnic, ki se bodo maja 2004 pridružile Evropski uniji.

Vseh deset novih držav članic se bo Evropski uniji na področju Ekonomske in monetarne unije (EMU) pridružilo kot države članice z odstopanjem. To pomeni, da sicer ne bodo takoj prevzele evra, si bodo pa morale prizadevati za njegov prevzem, ko bodo izpolnile konvergenčna merila, določena v Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti. Ta predvideva, da bodo nove države članice na določeni točki po pristopu vstopile v mehanizem deviznih tečajev II (Exchange Rate Mechanism ERM II).

Namen danes objavljenega uradnega stališča je prispevati k usmerjanju procesa monetarne integracije bodočih držav članic. Stališče je na spletni strani ECB (www.ecb.europa.eu) na voljo v uradnih jezikih vseh sedanjih držav članic Skupnosti in vseh držav pristopnic.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije