Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Stanovisko Riadiacej rady Európskej centrálnejbanky k problematike výmenných kurzov pristupujúcich krajín

18. decembra 2003

Riadiaca rada Európskej centrálnej banky (ECB) dnes vydala stanovisko k problematike výmenných kurzov pristupujúcich krajín, ktoré v máji 2004 vstúpia do Európskej únie.

Všetkých desať nových členských štátov do Európskej únie vstupuje v pozícii členských štátov s derogáciou v rámci Hospodárskej a menovej únie (HMÚ). To znamená, že aj keď euro zatiaľ neprijmú, budú zaviazané usilovať sa o jeho konečné prijatie po splnení konvergenčných kritérií stanovených v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva. Zmluva predpokladá, že nové členské štáty sa istý čas po pristúpení zapoja do mechanizmu výmenných kurzov ERM II.

Dnešné stanovisko má pomôcť usmerniť proces menovej integrácie budúcich nových členských štátov. Stanovisko je k dispozícii vo všetkých súčasných a budúcich úradných jazykoch spoločenstva na internetovej stránke ECB (www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá