SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbanks holdning til spørgsmål i relation til tiltrædelseslandenes valutakurspolitik

18. december 2003

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag offentliggjort sin holdning til spørgsmål i relation til valutakurspolitikken i de lande, der tiltræder Den Europæiske Union i maj 2004.

De ti nye medlemsstater indtræder alle i Den Europæiske Union som medlemsstater med dispensation, for så vidt angår Den Europæiske Økonomiske og Monetære Union (ØMU). Det betyder, at de, selv om de ikke indfører euroen endnu, er forpligtede til at arbejde for at indføre euroen, når de opfylder konvergenskriterierne i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab. I henhold til traktaten skal nye medlemsstater på et tidspunkt efter deres tiltrædelse indtræde i valutakursmekanismen ERM2.

Styrelsesrådets holdning er tænkt som en vejledning for de nye medlemsstater i forbindelse med den monetære integrationsproces. Den er i dag offentliggjort på alle nuværende og kommende officielle fællesskabssprog på ECBs websted (www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt