Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Beleidslijn van de Raad van Bestuur van deEuropese Centrale Bank inzake wisselkoersaangelegenhedenbetreffende de toetredende landen

18 december 2003

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft heden een beleidslijn gepubliceerd inzake wisselkoersaangelegenheden betreffende de landen die in mei 2004 tot de Europese Unie zullen toetreden.

De tien nieuwe lidstaten zullen alle tot de Europese Unie toetreden als lidstaten met een derogatie op het terrein van de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). Dit betekent dat zij, hoewel zij de euro nog niet invoeren, zich zullen committeren tot het nastreven van uiteindelijke invoering van de euro wanneer zij hebben voldaan aan de convergentiecriteria zoals vastgelegd in het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschappen. Het Verdrag voorziet er in dat nieuwe lidstaten op enig moment na toetreding zullen gaan deelnemen aan het Exchange Rate Mechanism II (ERM II).

De heden gepubliceerde beleidslijn heeft tot doel de aankomende nieuwe lidstaten een leidraad te bieden bij het proces van monetaire integratie, en is op de website van de ECB (www.ecb.europa.eu) in alle huidige en toekomstige officiële talen van de Gemeenschap beschikbaar.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media