Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Stanowisko w sprawie polityki Rady ZarządzającejEuropejskiego Banku Centralnego dotyczącej zagadnień kursowych wkrajach przystępujących

18 grudnia 2003 r.

18 grudnia 2003 r.

W dniu dzisiejszym Rada Zarządzająca Europejskiego Banku Centralnego (EBC) opublikowała stanowisko w sprawie polityki dotyczącej zagadnień kursowych w krajach, które przystąpią do Unii Europejskiej w maju 2004 roku.

Każde z dziesięciu nowych państw członkowskich przystąpi do Unii Europejskiej jako „państwa członkowskie objęte derogacją” w odniesieniu do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej (UGiW). Oznacza to, że choć na razie państwa te nie wprowadzą euro, będą obowiązane dążyć do przyjęcia wspólnej waluty po spełnieniu kryteriów konwergencji określonych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Zgodnie z Traktatem na pewnym etapie po wejściu do UE nowe państwa członkowskie przystąpią do mechanizmu kursów walutowych ERM II.

Opublikowane dzisiaj stanowisko w sprawie polityki ma za zadanie pomóc w ukierunkowaniu procesu integracji walutowej przyszłych państw członkowskich i jest dostępne we wszystkich obecnych i przyszłych oficjalnych językach Wspólnoty na witrynie internetowej EBC (www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami