Menu
TISKOVÁ ZPRÁVA

Stanovisko Rady guvernérů Evropské centrální banky k problematice směnných kurzů v přistupujících zemích

18. prosince 2003

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes zveřejnila stanovisko k problematice směnných kurzů v zemích, které v květnu 2004 přistoupí k Evropské unii.

Všech deset nových členských států vstoupí do Evropské unie jako členské státy s dočasnou výjimkou pro zavedení eura v rámci Hospodářské a měnové unie (HMU). To znamená, že i když zatím euro nezavedou, budou povinny usilovat o to, aby po splnění konvergenčních kritérií stanovených Smlouvou o založení Evropského společenství euro nakonec zavedly. Smlouva předpokládá, že nové členské státy přistoupí v blíže neurčené době po vstupu do EU k mechanismu směnných kurzů II (ERM II).

Cílem tohoto stanoviska je pomoci usměrnit proces měnové integrace budoucích členských států. Stanovisko bylo dnes zveřejněno na internetové stránce ECB (www.ecb.europa.eu) ve všech úředních jazycích Společenství a v jazycích přistupujících členských států.

Speaking engagements

Kontakty pro média