Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Eiropas Centrālās Bankas Padomes politikasnostāja valūtas maiņas kursa jautājumos attiecībā uz pievienošanāsvalstīm

2003. gada 18. decembrī

2003. gada 18. decembris

Šodien Eiropas Centrālās Bankas (ECB) Padome publicēja politikas nostāju par valūtas maiņas kursa jautājumiem attiecībā uz pievienošanās valstīm, kas iestāsies Eiropas Savienībā 2004. gada maijā.

Visas desmit jaunās dalībvalstis pievienosies Eiropas Savienībai kā dalībvalstis, uz kurām attiecas izņēmums Eiropas Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) jomā. Tas nozīmē, ka, vēl neieviešot eiro, tām jāapņemas censties ieviest eiro pēc tam, kad būs izpildīti Eiropas Kopienas dibināšanas līgumā noteiktie konverģences kritēriji. Līgumā ir paredzēts, ka kādā brīdī pēc pievienošanās jaunās dalībvalstis iekļausies valūtas kursa mehānismā II (VKM II).

Šodien publicētā politikas nostāja ir paredzēta, lai palīdzētu vadīt topošo jauno dalībvalstu monetārās integrācijas procesu, un tā ir pieejama visās pašreizējās un topošajās Kopienas oficiālajās valodās ECB interneta lapā (www.ecb.europa.eu).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem