Menu

Правила за замяна на банкноти

Повредените или негодни евробанкноти (напр. частично обгорени, скъсани или банкноти на части), които отговарят на определени изисквания, се заменят от националните централни банки от еврозоната. Умишлено повредените евробанкноти не се заменят.

По принцип замяната е безплатна. Такси се плащат за замяна на евробанкноти, които случайно са повредени от устройства за защита против кражба.

За повече подробности вижте:

Пощенските адреси на националните централни банки можете да намерите на техните уебсайтове.