Menu

Ødelagte pengesedler

Beskadigede eller ødelagte eurosedler (fx delvist brændte, klippede, revnede eller opløste sedler), som opfylder visse kriterier, ombyttes af de nationale centralbanker i eurolandene. Eurosedler, der forsætligt er blevet beskadiget eller ødelagt, kan ikke ombyttes.

Ombytningen er som udgangspunkt gratis. Der opkræves et gebyr for eurosedler, der tilfældigt er blevet beskadigede af farvepatroner i forbindelse med et tyveri.

Nærmere oplysninger findes i

De nationale centralbankers adresse findes på deres websted.