Menu

Pravila o zamjeni

Oštećene euronovčanice (npr. djelomično nagorjele, poderane ili natrulile novčanice) koje ispunjavaju određene uvjete mogu se zamijeniti u nacionalnim središnjim bankama europodručja. Na primjer, nacionalna središnja banka zamijenit će oštećenu euronovčanicu ako predate više od pola novčanice ili možete dokazati da je dio novčanice koji nedostaje (veći dio) uništen. Namjerno oštećene euronovčanice ne mogu se zamijeniti.

Zamjena je u pravilu besplatna. Naknada se naplaćuje za euronovčanice koje su slučajno oštećene uređajima protiv krađa.

Više pojedinosti možete pronaći u sljedećim aktima:

Poštanska adresa vaše nacionalne središnje banke dostupna je na njezinim mrežnim stranicama.