Menu

Apmaiņas noteikumi

Euro zonas valstu centrālās bankas apmaina bojātas (piemēram, daļēji sadegušas, sagrieztas vai sadalījušās) un noteiktiem kritērijiem atbilstošas euro banknotes. Tīši bojātas euro banknotes netiek kompensētas.

Principā kompensācija notiek bez maksas. Maksu iekasē par euro banknotēm, kas nejauši bojātas pretapzagšanas ierīcēs.

Sīkāku informāciju sk.:

Attiecīgās valsts centrālās bankas pasta adresi sk. tās interneta lapā.