Pravila za zamenjavo

Eurobankovce, ki so poškodovani ali obrabljeni (npr. delno ožgani, odrezani ali prepereli) in izpolnjujejo določene pogoje, zamenjajo nacionalne centralne banke euroobmočja. Namerno poškodovanih bankovcev se ne zamenja.

V načelu je zamenjava brezplačna. Plačljiva je le zamenjava eurobankovcev, ki so bili nenamerno poškodovani s protiropnimi napravami.

Več podrobnosti je na voljo v dokumentu:

Poštni naslov vaše centralne banke je na voljo na njeni spletni strani.