Menu

Pravila za zamenjavo

Eurobankovce, ki so poškodovani ali obrabljeni (npr. delno ožgani, odrezani ali prepereli) in izpolnjujejo določene pogoje, zamenjajo nacionalne centralne banke euroobmočja. Namerno poškodovanih bankovcev se ne zamenja.

V načelu je zamenjava brezplačna. Plačljiva je le zamenjava eurobankovcev, ki so bili nenamerno poškodovani s protiropnimi napravami.

Več podrobnosti je na voljo v dokumentu:

Poštni naslov vaše centralne banke je na voljo na njeni spletni strani.