Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Regler för inlösen

Skadade eller förstörda (t.ex. delvis brända, rivna eller trasiga) eurosedlar som uppfyller vissa kriterier löses in av euroområdets nationella centralbanker. Sedlar som skadats eller förstörts med flit löses inte in.

I princip är inlösen gratis. En avgift tas ut för eurosedlar som har skadats av stöldskyddsanordningar.

För ytterligare uppgifter se:

Postadress till din nationella centralbank finns på dess webbplats.

Alla sidor i detta avsnitt