Menu

Етап на планиране на изпълнението

Подробни планове

Изглед към небостъргача от запад

Изглед към небостъргача от запад

© COOP HIMMELB(L)AU

Етапът на планиране на изпълнението включва прецизиране на изготвените през етапа на подробно планиране планове с оглед улесняване на строителството на новата сграда на Европейската централна банка (ЕЦБ). От януари 2009 г. архитектите и проектантите работят по подробните планове за новата сграда.

Провеждане на търгове за изпълнение на строителни работи

Етапът на планиране на изпълнението започна успоредно с втората тръжна процедура за изпълнение на строителните работи, която беше открита в началото на 2009 г. след закриването на първата тръжна процедура за избор на генерален изпълнител на 25 юни 2008 г. Първата процедура беше прекратена, тъй като не даде задоволителен икономически резултат.

Провеждане на повторна тръжна процедура за изпълнение на строителните работи

За втората тръжна процедура строителните работи бяха разделени на пакети и партиди с надеждата, че ще бъдат направени конкурентни предложения и от средни предприятия и че за всяка дейност ще бъдат намерени специализирани фирми. До този момент са обявени търгове по осем пакета. Търговете по останалите пакети ще се проведат през 2010 г.