Menu

Genomförandefas

Detaljplaner

Vy över höghuset från väster

Vy över höghuset från väster

© COOP HIMMELB(L)AU

Genomförandet omfattar finjustering av de planer som utvecklats under detaljplaneringen för att underlätta uppförandet av Europeiska centralbankens (ECB) nya lokaler. Arkitekter och planerare arbetar sedan januari 2009 på detaljplanerna för de nya lokalerna.

Anbudsförfarande för anläggningsarbetena

Planeringen för utförande började parallellt med det andra anbudsförfarandet, som lanserades i början av 2009, efter det att det första anbudsförfarandet för en generalentreprenör avbröts den 25 juni 2008 p.g.a. att det ekonomiska resultatet inte var tillfredsställande.

Nytt anbudsförfarande för anläggningsarbetena

För det andra anbudsförfarandet delades anläggningarbetena upp i paket och delar för att mellanstora företag också skulle kunna lämna in konkurenskraftiga anbud och specialistföretag skulle kunna hittas för varje del. Hittills har åtta paket lämnats ut för anbud, med ytterligare fyra planerade för 2010/2011.