Menu

Darbu izpildes plānošana

Detalizētu plānu izstrāde

Skats uz augstceltni no rietumiem

Skats uz augstceltni no rietumiem

© COOP HIMMELB(L)AU

Darbu izpildes plānošana ietver detālplānošanas posmā izstrādāto plānu precizēšanu, lai padarītu vieglāku Eiropas Centrālās bankas (ECB) jauno telpu būvniecību. Kopš 2009. gada janvāra arhitekti un plānotāji veido jauno telpu detalizētus plānus.

Konkurss par būvdarbu veikšanu

Darbu izpildes plānošanas posms sākās vienlaikus ar otro būvdarbu konkursa procedūru, ko uzsāka 2009. gada sākumā pēc tam, kad 2008. gada 25. jūnijā tika slēgta pirmā konkursa procedūra par ģenerāluzņēmēju, jo tā nedeva apmierinošu ekonomisko rezultātu.

Atkārtots konkurss par būvdarbu veikšanu

Otrajā konkursa procedūrā būvdarbus sadalīja kārtās un daļās, lai arī vidēji uzņēmumi varētu iesniegt konkurētspējīgus konkursa piedāvājumus un lai visās nozarēs atrastu specializētus uzņēmumus. Līdz šim noticis konkurss par astoņām kārtām, bet par atlikušajām konkursu paredzēts rīkot 2010. gadā.