Menu

Toteutuksen suunnittelu

Yksityiskohtainen suunnitelma

Pilvenpiirtäjä lännestä nähtynä

Pilvenpiirtäjä lännestä nähtynä

© COOP HIMMELB(L)AU

Kun tarkempi suunnittelu oli saatu päätökseen, päästiin toteutuksen suunnitteluun. Tässä vaiheessa Euroopan keskuspankin (EKP) uusien toimitilojen suunnitelma pyritään viimeistelemään niin, että rakennusvaihe sujuu mahdollisimman kitkattomasti. Arkkitehdit ja suunnittelijat ovat laatineet yksityiskohtaista suunnitelmaa tammikuusta 2009 alkaen.

Rakennusurakoiden kilpailutus

Vuoden 2009 alussa päästiin toteutuksen suunnitteluvaiheeseen ja käynnistettiin rakennusurakoiden toinen kilpailutus. Ensimmäinen kilpailutus, jossa haettiin pääurakoitsijaa, oli lopetettu 25.6.2008, sillä se ei tuottanut taloudellisesti tyydyttävää lopputulosta.

Rakennusurakoiden toinen kilpailutus

Toisessa kilpailutuksessa rakennustyöt jaettiin urakoihin ja aliurakoihin siinä toivossa, että myös keskisuurilta yrityksiltä saataisiin kilpailukykyisiä tarjouksia ja löydettäisiin kuhunkin erikoisalaan erikoistunut yritys. Toistaiseksi on kilpailutettu kahdeksan urakkaa, ja loput on tarkoitus kilpailuttaa vuonna 2010.