Menu

Etapa plánování provedení výstavby

Podrobné plány

Pohled na výškové budovy ze západní strany

Pohled na výškové budovy ze západní strany

© COOP HIMMELB(L)AU

Etapa plánování provedení výstavby spočívá v doladění plánů vypracovaných v podrobné plánovací etapě. Zajistí tak snazší průběh výstavby nového sídla Evropské centrální banky (ECB). Na podrobných plánech nového sídla pracují architekti a stavební inženýři od ledna 2009.

Výběrová řízení na stavební práce

Etapa plánovaní provedení výstavby začala souběžně s druhou částí výběrového řízení na stavební práce, která byla zahájena počátkem roku 2009 po první části výběrového řízení na generálního dodavatele. Ta byla ukončena 25. června 2008, neboť její ekonomický výsledek nebyl uspokojivý.

Další výběrová řízení na stavební práce

Pro druhou část výběrového řízení byly stavební práce rozděleny do několika skupin a podskupin s tím, že konkurenční nabídky předloží i středně velké firmy a že se pro jednotlivé odborné práce podaří nalézt zhotovitele. Zatím tedy bylo vyhlášeno osm souborů výběrových řízení. Zbývající budou vyhlášeny během roku 2010.