Menu

Fáza plánovania realizácie výstavby

Podrobné plány

Pohľad na výškovú budovu zo západu

Pohľad na výškovú budovu zo západu

© COOP HIMMELB(L)AU

Fáza plánovania realizácie výstavby predstavuje dolaďovanie plánov vypracovaných vo fáze podrobného plánovania s cieľom uľahčiť výstavbu nového sídla Európskej centrálnej banky (ECB). Architekti a projektanti na podrobných plánoch nového sídla pracujú od januára 2009.

Výberové konanie na stavebné práce

Fáza plánovania realizácie výstavby sa začala súbežne s druhým výberovým konaním na stavebné práce, ktorá bolo spustené začiatkom roku 2009 potom, ako bolo prvé výberové konanie na generálneho dodávateľa 25. júna 2008 ukončené, pretože jeho ekonomický výsledok nebol uspokojivý.

Opakované výberové konanie na stavebné práce

V druhom výberovom konaní boli stavebné práce rozdelené na niekoľko súborov prác a častí, aby mohli konkurenčné ponuky predkladať aj stredne veľké podniky a aby bolo možné nájsť špecializované firmy na jednotlivé odborné práce. Doteraz boli vyhlásené výberové konania na osem súborov prác, pričom zostávajúce budú vyhlásené v priebehu roku 2010.