Menu

Udførelsesplanlægning

Detailplanlægning

Højhuset set fra vest

Højhuset set fra vest

© COOP HIMMELB(L)AU

I udførelsesfasen finjusteres de planer, som blev udarbejdet under den detaljerede planlægningsfase, så byggeriet af Den Europæiske Centralbanks (ECB's) nye hovedsæde kan realiseres. Arkitekter og planlæggere har siden januar 2009 arbejdet på detailplanlægningen af det nye hovedsæde.

Byggearbejdet sendes i udbud

Planlægningen af udførelsesfasen begyndte parallelt med den anden udbudsrunde for byggearbejdet, som blev sat i gang i begyndelsen af 2009, efter at den første udbudsrunde med det formål at finde en hovedentreprenør til byggeriet blev lukket den 25. juni 2008, fordi den ikke gav et tilfredsstillende økonomisk resultat.

Byggearbejdet sendes i udbud igen

I forbindelse med den anden udbudsrunde blev byggearbejdet delt op i mindre delentrepriser i håbet om, at mellemstore virksomheder også ville afgive konkurrencedygtige bud, og at der kunne findes virksomheder, som var specialiserede på de forskellige områder. Indtil videre er otte af disse delentrepriser sat i udbud, og de resterende fire bliver sendt i udbud i 2010 eller 2011.