Menu

Įgyvendinimo planavimo etapas

Detalieji planai

Aukštybinio pastato vaizdas iš vakarų pusės

Aukštybinio pastato vaizdas iš vakarų pusės

© COOP HIMMELB(L)AU

Detalaus planavimo etape parengti projektai įgyvendinimo planavimo etape detalizuojami tiek, kad pagal juos būtų galima pradėti statyti naująsias Europos Centrinio Banko (ECB) patalpas. 2009 m. sausio mėn. architektai ir technologai pradėjo rengti detaliuosius naujųjų patalpų planus.

Viešasis konkursas statybos darbams

Įgyvendinimo planavimo etapas prasidėjo vykstant antram viešajam konkursui statybos darbams (paskelbtas 2009 m. pradžioje). 2008 m. birželio 25 d. buvo formaliai nutraukta pirmo viešojo konkurso generaliniam rangovui procedūra, nes nepavyko pasiekti norimų ekonominių rezultatų.

Pakartotinis viešasis konkursas statybos darbams

Antram viešajam konkursui statybos darbai buvo suskirstyti į atskirus paketus, o šie – į dalis, tikintis pritraukti ir vidutinio dydžio bendrovių konkurencingų konkurso pasiūlymų bei rasti specializuotas bendroves kiekvienos rūšies darbams. Iki šiol konkursui pateikti aštuoni paketai, o visi likę paketai bus pateikti 2010 m. ir 2011 m.