Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB väljer ”Europeisk kultur” och ”Floder och fåglar”. som möjliga teman för framtida eurosedlar

30 november 2023

  • ”Europeisk kultur” och ”Floder och fåglar” valdes som möjliga teman
  • En rådgivande grupp ska föreslå motiv senast i slutet av 2024
  • ECB-rådet förväntas 2026 välja slutlig utformning och besluta om när de nya sedlarna ska tillverkas och ges ut.

ECB-rådet valde ”Europeisk kultur” och ”Floder och fåglar” som möjliga teman att välja bland för framtida eurosedlar. Beslutet beaktar resultaten av enkäter som genomfördes sommaren 2023, vilka offentliggjordes i en rapport i dag, där den europeiska allmänheten kunde uttrycka sina preferenser från sju slutlistade teman.

I den enkät som beställts av ECB var ”Europeisk kultur” mest populärt bland invånarna i euroområdet (21 procent), följt av ”Floder: livets vatten i Europa” (18%) och ”Fåglar: fria, anpassningsbara, inspirerande” (17%). Enkäten omfattade ett representativt urval på 23 377 européer.

ECB genomförde även samma enkät online under juli och augusti 2023, med över 365 000 svar från européer. Resultaten kompletterar utfallen av den representativa undersökningen. Samma tre teman föredrogs, om än i en annan ordning. I båda enkäterna rankades de övriga fyra temana betydligt lägre.

För att i görligaste mån återspegla allmänhetens preferenser gav ECB-rådet sitt godkännande till att kombinera följande två teman: ”Floder: livets vatten i Europa” och ”Fåglar: fria, anpassningsbara, inspirerande” till ett enda, naturnära tema.

”Vi är mycket nöjda med det stora deltagandet i vår webenkät”, sa ECB:s ordförande Christine Lagarde. ”Båda de valda temana har en gemensam tråd som kopplar samman Europa och européer och detta är i hög grad i linje med vårt mål att göra det lättare att relatera till sedlarna oavsett ålder och bakgrund.”

ECB-rådet beslutade att inrätta en rådgivande grupp som ska föreslå motiv för de valda temana före utgången av 2024. Därefter kommer en tävling för utformningen av de nya sedlarna att hållas och Europas invånare kommer återigen att få möjlighet att uttrycka sina preferenser om designalternativen.

”Sedlar är en symbol för vår europeiska enighet, nu och i framtiden. Vi är fast beslutna att se till att alla kan välja hur de ska betala, oavsett om de använder kontanter eller digitala betalningar”, sa direktionsledamot Piero Cipollone.

Under 2026 väntas ECB besluta om den slutgiltiga utformningen samt om tidpunkt för tillverkning och utgivning av de nya sedlarna. När ett beslut om att tillverka nya sedlar har fattats kommer det att dröja flera år innan de första sedlarna ges ut.

Frågor från media kan riktas till Belén Pérez Esteve, tfn: + 49 173 533 4269 or Nicos Keranis, tfn: +49 172 758 7237.

För information

  1. ECB och euroområdets nationella centralbanker har i uppdrag att se till att eurosedlarna förblir ett innovativt, säkert och effektivt betalningsmedel. Att regelbundet utveckla nya sedelserier är något alla centralbanker gör. I en värld där teknik för sedelreproduktion snabbt utvecklas och förfalskare lätt kan få tillgång till information och material är det nödvändigt att regelbundet ge ut nya sedlar. Utöver säkerhetsaspekterna har ECB åtagit sig att minska eurosedlarnas miljöpåverkan under hela deras livscykel och samtidigt göra dem lättare att relatera till och mer inkluderande för européer oavsett ålder och bakgrund, inbegripet utsatta grupper som personer med synnedsättning. För mer information, se sidorna om Framtida sedlar på ECB:s webbplats.
  2. Eurosedlarnas nuvarande tema är ”Epoker och stilar” och de huvudsakliga motiven på varje sedel är fönster, portar och broar baserat på arkitektoniska stilar från olika perioder i Europas historia. För mer information, se Nuvarande sedlar – Formgivningsdetaljer.
  3. De två utvalda temana är enligt följande:
  • Europeisk kultur: Europas rika kulturarv och dynamiska kulturella och kreativa sektorer stärker den europeiska identiteten och skapar en gemensam känsla av tillhörighet. Kulturen främjar gemensamma värderingar, inkludering och dialog i Europa och runtom i världen. Den för människor närmare varandra.
  • Floder och fåglar: Floder och fåglar känner inga gränser, symboliserar frihet och enighet bland européerna och vår koppling till naturen. Europa har en mängd olika floder och fåglar som inspirerar oss och påminner oss om vårt ansvar att skydda miljön.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media