Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

ECB selecteert ‘Europese cultuur’ en ‘Rivieren en vogels’ als mogelijke thema’s voor toekomstige eurobankbiljetten

30 november 2023

  • ‘Europese cultuur’ en ‘Rivieren en vogels’ gekozen als mogelijke thema’s
  • Adviesgroep moet uiterlijk eind 2024 motieven voorstellen
  • Raad van Bestuur verwacht in 2026 definitieve ontwerpen te kiezen en te beslissen wanneer nieuwe bankbiljetten worden geproduceerd en uitgegeven

De Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft ‘Europese cultuur’ en ‘Rivieren en vogels’ gekozen als mogelijke thema’s voor toekomstige eurobankbiljetten. Bij het besluit is rekening gehouden met de uitkomsten van in de zomer van 2023 gehouden enquêtes, waarin het Europese publiek zich kon uitspreken over zeven geselecteerde thema’s. De uitkomsten van deze enquêtes zijn vandaag in een rapport gepubliceerd.

In de enquête in opdracht van de ECB was ‘Europese cultuur’ het populairst (21%) onder de burgers van het eurogebied, gevolgd door ‘Rivieren, de levensaders van Europa’ (18%) en ‘Vogels: vrij, veerkrachtig en inspirerend’ (17%). De enquête bestond uit een representatieve steekproef van 23.377 Europeanen.

De ECB heeft in juli en augustus 2023 dezelfde enquête ook online gehouden, met een recordaantal van meer dan 365.000 Europese respondenten. Deze resultaten vormen een aanvulling op de bevindingen van de representatieve enquête. Dezelfde drie thema’s kregen de voorkeur, zij het in een andere volgorde. In beide enquêtes scoorden de overige vier geselecteerde thema’s aanzienlijk minder goed.

Om de voorkeuren van het publiek zo ruim mogelijk weer te geven, heeft de Raad van Bestuur ermee ingestemd ‘Rivieren, de levensaders van Europa’ en ‘Vogels: vrij, veerkrachtig en inspirerend’ samen te voegen tot één thema in verband met de natuur.

“We zijn heel blij dat zoveel mensen hebben deelgenomen aan onze online enquête”, aldus ECB-president Christine Lagarde. “In beide gekozen thema’s staat verbinding in Europa en tussen Europeanen centraal. Dit sluit nauw aan bij onze doelstelling om ervoor te zorgen dat mensen van alle leeftijden en achtergronden zich beter in de bankbiljetten herkennen.”

De Raad van Bestuur heeft besloten een adviesgroep op te richten die uiterlijk eind 2024 motieven voor de geselecteerde thema’s moet voorstellen. Daarna wordt een ontwerpwedstrijd voor de nieuwe bankbiljetten gehouden en krijgen Europese burgers opnieuw de kans hun voorkeuren over de ontwerpopties kenbaar te maken.

“Bankbiljetten zijn een symbool van onze Europese eenheid, nu en in de toekomst. We willen zeker stellen dat iedereen kan kiezen hoe te betalen, contant of digitaal”, aldus Piero Cipollone.

De ECB verwacht in 2026 een besluit te nemen over de definitieve ontwerpen en over het tijdstip waarop de nieuwe bankbiljetten worden geproduceerd en uitgegeven. Nadat een besluit is genomen om nieuwe bankbiljetten te produceren, duurt het nog enkele jaren voordat de eerste bankbiljetten in omloop komen.

De media kunnen met hun vragen terecht bij Belén Pérez Esteve, tel. + 49 173 533 4269 of Nicos Keranis, tel. +49 172 758 7237.

Toelichting

  1. Het is de taak van de ECB en de nationale centrale banken van het eurogebied ervoor te zorgen dat eurobankbiljetten een innovatief, veilig en efficiënt betaalmiddel blijven. Het is een standaardpraktijk voor alle centrale banken om geregeld nieuwe series bankbiljetten te ontwikkelen. In een wereld waarin reproductietechnologieën zich snel ontwikkelen en vervalsers gemakkelijk toegang hebben tot informatie en materialen, is het noodzakelijk regelmatig nieuwe bankbiljetten uit te geven. De ECB kijkt niet alleen naar veiligheid, maar wil ook de milieu-impact tijdens de hele levenscyclus van eurobankbiljetten verminderen en de biljetten beter herkenbaar en inclusiever maken voor Europeanen van alle leeftijden en achtergronden, onder meer voor kwetsbare groepen zoals mensen met een visuele beperking. Voor meer informatie, zie de pagina over toekomstige bankbiljetten op de website van de ECB.
  2. Het huidige thema van de eurobankbiljetten is ‘tijdperken en stijlen’ en de belangrijkste motieven op elk bankbiljet zijn ramen, poorten en bruggen, gebaseerd op bouwstijlen uit verschillende perioden van de Europese geschiedenis. Voor meer informatie, zie de pagina over ontwerpelementen van bankbiljetten op de website van de ECB.
  3. De twee geselecteerde thema’s zijn gedefinieerd als:
  • Europese cultuur: Het rijke culturele erfgoed van Europa en de dynamische culturele en creatieve sectoren versterken de Europese identiteit en smeden een gedeeld gevoel van erbij horen. Cultuur bevordert gedeelde waarden, inclusie en dialoog in Europa en over de hele wereld. Cultuur brengt mensen samen.
  • Rivieren en vogels: Rivieren en vogels kennen geen grenzen en staan symbool voor vrijheid, eenheid tussen de Europeanen en onze verbinding met de natuur. Europa herbergt een grote verscheidenheid aan rivieren en vogels die ons inspireren en ons herinneren aan onze verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen.
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media