Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE30. NOVEMBER 2023

EKP valis uute europangatähtede võimalikeks teemadeks „Euroopa kultuur” ning „Jõed ja linnud”

  • Uute europangatähtede võimalikeks teemadeks valiti „Euroopa kultuur” ning „Jõed ja linnud”.
  • Pangatähtede temaatikaga tegelev nõuanderühm esitab teemasid sümboliseerivate motiivide kohta ettepanekud 2024. aasta lõpuks.
  • Lõpliku otsuse uute pangatähtede temaatika, tootmise ja emiteerimise kohta teeb EKP nõukogu eeldatavalt 2026. aastal.

Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu valis uutel europangatähtedel kasutatava võimaliku temaatikana välja teemad „Euroopa kultuur” ning „Jõed ja linnud”. Otsuses võetakse arvesse 2023. aasta suvel Euroopa riikides tehtud uuringute tulemusi, mis kajastavad üldsuse eelistusi seitsme väljavalitud teema suhtes ning on kättesaadavad täna avaldatud aruandes.

EKP tellitud uuringus oli euroala kodanike hulgas kõige populaarsem teema „Euroopa kultuur” (21%). Sellele järgnesid „Jõed: Euroopa eluveed” (18%) ning „Linnud: vabad, vastupidavad ja inspireerivad” (17%). Uuringu esindav valim hõlmas 23 377 eurooplast.

2023. aasta juulis ja augustis korraldas EKP ka veebis samalaadse uuringu, millele laekus rekordiliselt suur arv vastuseid (üle 365 000). Need tulemused täiendavad representatiivse uuringu tulemusi. Eelistati sama kolme teemat, ehkki teistsuguses järjekorras. Mõlemas uuringus leidsid ülejäänud neli väljavalitud teemat palju vähem toetust.

Selleks et kajastada üldsuse eelistusi võimalikult ulatuslikult, kiitis EKP nõukogu heaks otsuse koondada teemad „Jõed: Euroopa eluveed” ning „Linnud: vabad, vastupidavad ja inspireerivad” üheks loodusega seotud teemaks.

„Oleme väga rahul, et meie veebiküsitluses osaleti nii aktiivselt,” märkis EKP president Christine Lagarde. „Mõlemad väljavalitud teemad sümboliseerivad Euroopa ja eurooplaste omavahelist seotust ning see on suurepäraselt kooskõlas meie eesmärgiga muuta pangatähed veelgi omasemaks igas vanuses ja erineva taustaga inimeste jaoks.”

EKP nõukogu otsustas luua nõuanderühma, kes esitab 2024. aasta lõpuks ettepanekud teemasid sümboliseerivate motiivide kohta. Seejärel toimub uute pangatähtede kujunduskonkurss ning eurooplastel on taas võimalus väljendada kujundusvalikute kohta oma eelistusi.

„Pangatähed on Euroopa ühtsuse sümbol nii praegu kui ka tulevikus. Peame oluliseks tagada inimestele makseviisi valikul vabaduse, olgu selleks siis sularaha- või digimaksed,” ütles EKP juhatuse liige Piero Cipollone.

2026. aastal peaks EKP tegema otsuse uute pangatähtede lõpliku kujunduse ning tootmise ja emiteerimise kohta. Pärast otsuse tegemist kulub pangatähtede ringlusse laskmiseni veel mitu aastat.

Meediaküsimustele vastavad Belén Pérez Esteve (tel: + 49 173 533 4269) ning Nicos Keranis (tel: +49 172 758 7237).

Märkused.

  1. EKP ja euroala riikide keskpankade ülesanne on tagada, et europangatähed jäävad ka edaspidi uuenduslikuks, turvaliseks ja tõhusaks maksevahendiks. Pangatähtede uute seeriate korrapärane väljatöötamine on tavapärane praktika kõigi keskpankade töös. Maailmas, kus pangatähtede reprodutseerimise tehnoloogiad arenevad kiiresti ning võltsingute valmistajatel on kiire juurdepääs teabele ja tootmismaterjalidele, on vaja regulaarselt emiteerida uusi pangatähti. Lisaks turvalisusega seotud kaalutlustele kohustub EKP vähendama europangatähtede kogu kasutustsükli jooksul nende keskkonnamõju, muutes pangatähed ühtlasi omasemaks ja kaasavamaks igas vanuses ja erineva taustaga eurooplaste jaoks, sealhulgas haavatavatele rühmadele, nagu näiteks vaegnägijad. Lisateavet uute pangatähtede kohta saab EKP veebilehelt.
  2. Praeguste europangatähtede kujundus kannab teemat „Ajastud ja stiilid” ning kõigi nimiväärtuste põhimotiivideks on Euroopa ajaloo eri ajastute arhitektuuristiilidele iseloomulikud aknad, väravad ja sillad. Lisateavet pangatähtede kujunduselementide kohta saab EKP veebilehelt.
  3. Kaks väljavalitud teemat on järgmised:
  • Euroopa kultuur: Euroopa rikas kultuuripärand ning dünaamilised kultuuri- ja loomesektorid tugevdavad Euroopa identiteeti, suurendades ühist kuuluvustunnet. Kultuur edendab ühiseid väärtusi, kaasatust ja dialoogi nii Euroopas kui ka kogu maailmas. See ühendab inimesi.
  • Jõed ja linnud: jõed ja linnud ei tunnista piire, sümboliseerivad eurooplaste vabadust ja ühtsust ning meie sidet loodusega. Euroopas on arvukalt jõgesid ja linnuliike, mis meid inspireerivad ja tuletavad meelde kohustust kaitsta keskkonda.
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid