Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP valitsi uuden eurosetelisarjan teemavaihtoehdot: ”Eurooppalainen kulttuuri” sekä ”Joet ja linnut”

30.11.2023

  • Mahdollisiksi teemoiksi valittiin ”Eurooppalainen kulttuuri” sekä ”Joet ja linnut”
  • Asiantuntijaryhmän ehdotus kuva-aiheista valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä
  • EKP:n neuvoston on tarkoitus valita lopulliset kuva-aiheet ja päättää uusien setelien valmistuksen ja liikkeeseenlaskun aikataulusta vuonna 2026

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto on valinnut uusien eurosetelien teemavaihtoehdoiksi ”Eurooppalainen kulttuuri” sekä ”Joet ja linnut”, joista toinen valitaan lopulliseksi teemaksi myöhemmin. Päätöksessä otettiin huomioon kesällä 2023 toteutetut kyselytutkimukset, joissa eurooppalainen yleisö ilmaisi mielipiteensä seitsemästä eri teemasta. Kyselyn tuloksia käsittelevä raportti on julkaistu tänään.

EKP:n teettämän kyselytutkimuksen perusteella ”Eurooppalainen kulttuuri” oli euroalueen kansalaisten keskuudessa kaikkein suosituin teema (21 %). Seuraavina tulivat ”Joet – Euroopan elämän virta” (18 %) ja ”Linnut – vapaita, vahvoja ja innoittavia” (17 %). Kyselyyn oli poimittu edustava otos eurooppalaisista. Vastaajia oli 23 377.

EKP toteutti saman kyselyn myös verkossa heinä-elokuussa 2023, ja vastaajia oli peräti yli 365 000. Verkkokyselyn tulokset täydensivät edustavaa otosta käyttäneen kyselyn tuloksia. Myös verkkokyselyssä samat kolme teemaa nousivat suosituimmiksi, mutta niiden järjestys oli erilainen. Molemmissa kyselyissä loput neljä teemaa jäivät huomattavasti vähemmälle suosiolle.

Jotta yleisön mieltymykset voitaisiin huomioida mahdollisimman laajasti, EKP:n neuvosto hyväksyi, että teemat ”Joet – Euroopan elämän virta” ja ”Linnut – vapaita, vahvoja ja innoittavia” yhdistetään yhdeksi luontoon liittyväksi teemaksi.

”Olemme todella iloisia, että verkkokyselyyn osallistuttiin näin laajasti”, sanoo EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde. ”Molemmissa valituissa teemoissa on kyse Eurooppaa ja eurooppalaisia yhdistävistä tekijöistä, mikä vastaa tavoitettamme siitä, että kaikki eurooppalaiset iästä ja taustasta riippumatta voivat tuntea setelit omikseen.”

EKP:n neuvosto päätti perustaa asiantuntijaryhmän, joka laatii valittujen teemojen pohjalta ehdotuksen kuva-aiheiksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Sen jälkeen uusista seteleistä järjestetään suunnittelukilpailu, ja Euroopan kansalaiset pääsevät jälleen ilmaisemaan mielipiteensä eri vaihtoehdoista.

”Eurosetelit ovat Euroopan yhtenäisyyden symboli nyt ja tulevaisuudessa. Huolehdimme siitä, että jokainen voi valita mieleisensä maksutavan, olipa se sitten käteinen tai digitaaliset maksut”, sanoo EKP:n johtokunnan jäsen Piero Cipollone.

EKP päättää uusien setelien lopullisista kuva-aiheista sekä valmistuksen ja liikkeeseenlaskun aikatauluista vuonna 2026. Kun päätös uusien setelien valmistuksesta on tehty, kuluu vielä useita vuosia, ennen kuin ensimmäiset uudet setelit lasketaan liikkeeseen.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Belén Pérez Esteve, puhelinnumerossa + 49 173 533 4269 tai Nicos Keranis, puhelinnumerossa +49 172 758 7237.

Taustatietoa

  1. EKP:n ja euroalueen muiden keskuspankkien tehtäviin kuuluu varmistaa, että eurosetelit pysyvät ajanmukaisena, turvallisena ja tehokkaana maksuvälineenä. Kaikki keskuspankit tekevät säännöllisesti uusien setelisarjojen kehittämistyötä. Kuvankäsittelymenetelmät kehittyvät nopeasti ja väärentäjien on helppo saada tietoja ja materiaalia käyttöönsä, joten seteleitä on uudistettava säännöllisesti. Turvallisuusnäkökohtien lisäksi EKP on sitoutunut pienentämään eurosetelien ympäristövaikutusta niiden koko elinkaaren aikana. EKP:lle on myös tärkeää, että kaikenikäiset ja kaikentaustaiset eurooppalaiset voivat tuntea setelit omikseen ja että ne tukevat myös näkövammaisten ja muiden haavoittuvien ryhmien osallisuutta. Lisätietoja on EKP:n verkkosivujen seteliosion sivulla ”Uusia euroseteleitä”.
  2. Nykyisen eurosetelisarjan teemana on ”Euroopan aikakaudet ja tyylisuunnat”, ja setelien kuva-aiheina on ikkunoita, porttikäytäviä ja siltoja, jotka edustavat Euroopan historian eri kausien arkkitehtonisia tyylisuuntia. Lisätietoja on EKP:n verkkosivujen seteliosion sivulla ”Kuva-aiheet”.
  3. Kahta jatkoon päässyttä teemavaihtoehtoa kuvataan seuraavasti:
  • Eurooppalainen kulttuuri: Euroopan rikas kulttuuriperintö ja luovien alojen dynaamisuus vahvistavat eurooppalaista identiteettiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kulttuuri edistää yhteisiä arvoja, osallisuutta ja vuoropuhelua sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Kulttuuri yhdistää ihmisiä.
  • Joet ja linnut: Joet ja linnut kulkevat vapaasti maiden rajoista piittaamatta ja symboloivat siksi eurooppalaisten vapautta ja yhtenäisyyttä. Ne kuvastavat myös yhteyttä luontoon. Euroopan lukuisat joet ja lintulajit ovat rikkaus, joka innoittaa ja muistuttaa meitä siitä, että olemme vastuussa ympäristön suojelemisesta.
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle