European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

ECB ako možné témy budúcich eurových bankoviek vybrala témy „Európska kultúra“ a „Rieky a vtáky“

30. novembra 2023

  • Ako možné témy boli vybrané témy „Európska kultúra“ a „Rieky a vtáky“.
  • Motívy bankoviek navrhne poradná skupina do konca roka 2024.
  • V roku 2026 by mala Rada guvernérov vybrať konečné návrhy a rozhodnúť o dátume výroby a vydania nových bankoviek.

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) vybrala témy „Európska kultúra“ a „Rieky a vtáky“ ako možné témy budúcich eurových bankoviek. Rozhodnutie zohľadňuje výsledky prieskumov uskutočnených v lete 2023 (zverejnené dnes v osobitnej správe), v rámci ktorých európska verejnosť vyjadrila svoje preferencie k siedmim témam zaradeným do užšieho výberu.

V prieskume zadanom Európskou centrálnou bankou bola najobľúbenejšou témou občanov eurozóny téma „Európska kultúra“ (21 %), nasledovaná témami „Rieky: vody života v Európe“ (18 %) a „Vtáky: slobodné, odolné a inšpiratívne“ (17 %). Prieskum sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 23 377 Európanov.

Rovnaký prieskum realizovala od júla do augusta 2023 online aj ECB. V rámci tohto prieskumu, ktorého výsledky dopĺňajú zistenia reprezentatívneho prieskumu, bolo od Európanov prijatých rekordných viac než 365 000 odpovedí. Respondenti za najviac uprednostňované označili rovnaké tri témy, len v inom poradí. Miera obľúbenosti zostávajúcich štyroch tém z užšieho výberu bola v oboch prieskumoch podstatne nižšia.

V záujme maximálneho zohľadnenia preferencií verejnosti Rada guvernérov súhlasila so spojením tém „Rieky: vody života v Európe“ a „Vtáky: slobodné, odolné a inšpiratívne“ do jednej témy inšpirovanej prírodou.

„Veľmi nás teší vysoká účasť na našom online prieskume,“ uviedla prezidentka ECB Christine Lagardová. „Obidve vybrané témy majú spoločnú myšlienku spájania Európy a Európanov, ktorá plne zodpovedá nášmu cieľu zabezpečiť, aby sa s bankovkami dokázali lepšie stotožniť ľudia všetkých vekových a spoločenských skupín.“

Rada guvernérov sa rozhodla zriadiť poradnú skupinu, ktorá má do konca roka 2024 pre vybrané témy navrhnúť vhodné motívy. Následne sa uskutoční výberové konanie na návrh nových bankoviek a občania Európy budú môcť k možnostiam návrhov opäť vyjadriť svoje preferencie.

„Bankovky sú symbolom našej európskej jednoty, teraz i v budúcnosti. Sme odhodlaní zabezpečiť, aby pri platbách mali všetci možnosť voľby, či už chcú platiť v hotovosti alebo digitálne,“ uviedol člen Výkonnej rady Piero Cipollone.

Očakáva sa, že rozhodnutie o konečnom návrhu a o čase výroby a vydania nových bankoviek ECB prijme v roku 2026. Po prijatí tohto rozhodnutia však ešte niekoľko rokov potrvá, než sa prvé bankovky začnú vydávať.

Kontaktná osoba pre médiá: Belén Pérez Esteve, tel.: +49 173 533 4269 alebo Nicos Keranis, tel.: +49 172 758 7237.

Poznámky

  1. Je povinnosťou ECB a národných centrálnych bánk krajín eurozóny zabezpečiť, aby eurové bankovky zostali inovatívnym, bezpečným a efektívnym platobným prostriedkom. Priebežný vývoj nových sérií bankoviek je bežnou praxou všetkých centrálnych bánk. Vo svete, kde sa rýchlo vyvíjajú technológie reprodukcie bankoviek a kde majú falšovatelia jednoduchý prístup k informáciám a materiálom, je potrebné pravidelne vydávať nové bankovky. Popri bezpečnostných aspektoch si ECB kladie za cieľ znižovať vplyv eurových bankoviek na životné prostredie počas ich celého životného cyklu, ako aj zabezpečovať, aby sa s nimi vedeli lepšie stotožniť Európania všetkých vekových a spoločenských skupín vrátane tých zraniteľných, ako sú napríklad zrakovo postihnutí. Podrobnejšie informácie sú na internetovej stránke ECB venovanej budúcim bankovkám.
  2. Témou súčasných eurových bankoviek sú „historické epochy a umelecké slohy“ a hlavnými motívmi bankoviek sú okná, brány a mosty vychádzajúce z architektonických slohov rôznych období európskych dejín. Ďalšie informácie sú na internetovej stránke ECB prvky grafického návrhu bankoviek.
  3. Dve vybrané témy sú definované ako:
  • Európska kultúra: Bohaté kultúrne dedičstvo a dynamické kultúrne a kreatívne odvetvia Európy posilňujú európsku identitu a vytvárajú pocit spolupatričnosti. Kultúra podporuje spoločné hodnoty, inklúziu a dialóg v rámci Európy i celého sveta. Spája ľudí.
  • Rieky a vtáky: Rieky ani vtáky nepoznajú hranice. Symbolizujú slobodu a jednotu Európanov a naše spojenie s prírodou. Európa sa pýši veľkou rôznorodosťou riek a vtákov, ktoré nás inšpirujú a pripomínajú nám našu zodpovednosť za ochranu životného prostredia.
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá