Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je kot možni temi za prihodnje eurske bankovce izbrala »Evropsko kulturo« ter »Reke in ptice«

30. november 2023

  • Kot možni temi sta bili izbrani »Evropska kultura« ter »Reke in ptice«.
  • Svetovalna skupina bo motive predlagala do konca leta 2024.
  • Svet ECB bo predvidoma leta 2026 izbral končno oblikovno podobo ter odločil, kdaj bodo novi bankovci izdelani in izdani.

Svet Evropske centralne banke (ECB) je izbral »Evropsko kulturo« ter »Reke in ptice« kot možni temi za prihodnje eurske bankovce. V odločitvi so upoštevani rezultati anket, izvedenih poleti 2023, ki so bili danes predstavljeni v poročilu. V anketah je lahko evropska javnost povedala, katera od sedmih tem v ožjem izboru jim je najbolj všeč.

V anketi, ki jo je naročila ECB, je bila med državljani v euroobmočju najbolj priljubljena »Evropska kultura« (21%), sledita pa ji »Reke: vodovja življenja v Evropi« (18%) ter »Ptice: svobodne, vzdržljive in navdihujoče« (17%). V anketi je bil zajet reprezentativen vzorec 23.377 Evropejcev.

Enako anketo je na spletu izvedla tudi ECB, in sicer julija in avgusta 2023, ki je pritegnila rekorden odziv Evropejcev z več kot 365.000 odgovori. Rezultati dopolnjujejo ugotovitve iz reprezentativne ankete. Najbolj priljubljene so bile iste tri teme, čeprav v drugačnem vrstnem redu. V obeh anketah so bile preostale štiri teme iz ožjega izbora uvrščene bistveno nižje.

Svet ECB je odobril, da se temi »Reke: vodovja življenja v Evropi« in »Ptice: svobodne, vzdržljive in navdihujoče« združita v eno samo temo, povezano z naravo, da bi čim bolj upošteval preference javnosti.

»Zelo smo zadovoljni, da je v spletni anketi sodelovalo toliko ljudi«, je dejala predsednica ECB Christine Lagarde. »Obe izbrani temi imata skupno nit, ki povezuje Evropo in Evropejce, kar je popolnoma v skladu z našim ciljem, da so bankovci oblikovno bližje ljudem vseh starosti in družbenih okolij.«

Svet ECB je sklenil, da vzpostavi svetovalno skupino, ki bo do konca leta 2024 predlagala motive za izbrani temi. Zatem bo organiziran oblikovalski natečaj za nove bankovce, evropski državljani pa bodo zopet imeli priložnost, da izrazijo svoje mnenje glede oblikovnih rešitev.

»Bankovci so simbol evropske enotnosti, tako danes kot tudi v prihodnosti. Odločeni smo zagotoviti, da lahko vsakdo izbira med različnimi načini plačevanja, bodisi z gotovino bodisi digitalno,« je dejal član Izvršilnega odbora Piero Cipollone.

Odločitev o končni oblikovni podobi ter o tem, kdaj bodo novi bankovci izdelani in izdani, bo ECB predvidoma sprejela leta 2026. Ko bo odločitev o izdelavi novih bankovcev sprejeta, bo minilo še nekaj let, preden bodo prvi bankovci izdani.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Belén Pérez Esteve, tel. + 49 173 533 4269, ali Nicos Keranis, tel. +49 172 758 7237.

Opombe

  1. ECB in centralne banke v euroobmočju so dolžne skrbeti, da eurski bankovci ostajajo inovativno, dobro zaščiteno in učinkovito plačilno sredstvo. Reden razvoj novih serij bankovcev je standardna praksa vseh centralnih bank. V svetu, v katerem se tehnologije reproduciranja bankovcev hitro razvijajo in ponarejevalci zlahka dostopajo do informacij in materialov, je nujno, da se redno izdajajo novi bankovci. Poleg dobre zaščite želi ECB zmanjšati tudi vpliv, ki ga imajo eurski bankovci na okolje v celotnem življenjskem ciklu, hkrati pa doseči, da so bankovci vključujoči in oblikovno bližje Evropejcem vseh starosti in družbenih okolij, vključno z ranljivimi skupinami, kot so slepi in slabovidni. Več informacij je na voljo na spletni strani o prihodnjih bankovcih na spletnem mestu ECB.
  2. Sedanja tema na eurskih bankovcih je »obdobja in slogi«, glavni motivi na vsakem bankovcu pa so okna, vrata in mostovi, ki temeljijo na arhitekturnih slogih iz različnih obdobij evropske zgodovine. Več informacij je na voljo na spletni strani o oblikovnih elementih bankovcev na spletnem mestu ECB.
  3. Dve izbrani temi sta:
  • Evropska kultura: bogata kulturna dediščina Evrope ter dinamični kulturni in kreativni sektorji krepijo evropsko identiteto, s tem pa gradijo skupen občutek pripadnosti. Kultura podpira skupne vrednote, vključenost in dialog tako v Evropi kot tudi vsepovsod po svetu. Kultura povezuje ljudi.
  • Reke in ptice: reke in ptice ne poznajo meja ter tako simbolizirajo svobodo in enotnost med Evropejci ter našo povezanost z naravo. Evropa se ponaša z veliko raznolikostjo rek in ptic, ki nas navdihujejo in opozarjajo na našo odgovornost, da varujemo okolje.
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije