Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
  • 24 януари 2020 г.

Броят на фалшивите евробанкноти остана нисък през втората половина на 2019 г.

  • 308 000 фалшиви евробанкноти са изтеглени от обращение през втората половина на 2019 г.
  • Над 70% от тях са банкноти от 20 € и 50 €.
  • Евробанкнотите остават надеждно и сигурно платежно средство.
  • Всички евробанкноти могат да се проверяват с метода „пипни, разгледай и наклони“.

През втората половина на 2019 г. от обращение са изтеглени 308 000 фалшиви евробанкноти – с 22,7% повече в сравнение с първата половина на годината и със 17,6% повече, отколкото през втората половина на 2018 г. Вероятността да получите фалшива евробанкнота е извънредно малка, тъй като броят на фалшификатите остава много нисък спрямо броя на истинските евробанкноти в обращение, който от въвеждането им насам нараства постоянно с темп, изпреварващ растежа на БВП (вижте данните за евробанкнотите в обращение). Броят открити фалшиви евробанкноти годишно на 1 милион истински евробанкноти в обращение е на много ниско равнище (вижте графиката по-долу). В обращение се намират около 24 милиарда евробанкноти с обща стойност близо 1,3 трилиона евро.

Брой на фалшивите евробанкноти, открити годишно, на 1 милион истински евробанкноти в обращение

Данни по шестмесечие:

Период

2016/2

2017/1

2017/2

2018/1

2018/2

2019/1

2019/2

Брой фалшиви банкноти

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

Разбивка по купюри за второто шестмесечие на 2019 г.:

Купюра

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Процент от общото количество

2,4%

13,5%

34,2%

36,5%

9,6%

1,4%

2,4%

През втората половина на 2019 г.:

  • Банкнотите от 20 € и от 50 € все още са най-фалшифицираните купюри, като заедно съставляват над 70% от всички фалшификати.
  • Повечето от фалшивите банкноти (96,4%) са открити в държави от еврозоната. Останалите се разпределят между държави членки на ЕС извън еврозоната (3,0%) и други части на света (0,6%).

Проверявайте банкнотите!

Наблюдава се нарастване на броя на нискокачествените фалшификати, изтеглени от обращение. Всички те се откриват много лесно поради несполучливите имитации на защитни елементи. Използването на фалшиви банкноти за плащане е престъпление и може да доведе до наказателно преследване.  Още от емитирането на първата серия евробанкноти Евросистемата – Европейската централна банка (ЕЦБ) и 19-те национални централни банки от еврозоната – съветват гражданите да бъдат бдителни по отношение на банкнотите, които получават. Можете да проверявате банкнотите чрез простия метод „пипни, разгледай и наклони“, описан в раздела „Евро“ на уебсайта на ЕЦБ и на уебсайтовете на националните централни банки. Ако получите съмнителна банкнота, сравнете я непосредствено с друга, за която знаете, че е истинска. Ако съмнението се потвърди, свържете се с полицията или – според практиката в съответната държава – с националната централна банка на Вашата държава или със собствената си търговска банка или банка за обслужване на частни клиенти. Евросистемата подпомага правоприлагащите органи в борбата им срещу фалшифицирането на пари.

Евросистемата използва разнообразни средства за комуникация, за да помага на гражданите да различават истинските от фалшивите банкноти, както и да съдейства на боравещите с пари в брой на професионална основа да осигурят надеждното разпознаване на фалшификатите и изтеглянето им от обращение от банкнотообработващите и банкнотосортиращите машини.

Задължение на Евросистемата е да защитава сигурността на евробанкнотите и да усъвършенства непрекъснато технологията за тяхното производство. Банкнотите от втората серия, наречена „Европа“, са още по-добре защитени и това допринася за поддържането на общественото доверие в паричната единица.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Естер Техедор на телефон +49 69 1344 95596.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите