Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI
  • 2020. gada 24. janvārī

Viltoto euro banknošu skaits 2019. gada 2. pusgadā joprojām bija neliels

  • 2019. gada 2. pusgadā no apgrozības tika izņemti 308 000 viltotu euro banknošu.
  • Vairāk nekā 70% no šiem viltojumiem veidoja 20 euro un 50 euro banknotes.
  • Euro banknotes joprojām ir uzticams un drošs maksāšanas līdzeklis.
  • Visas euro banknotes var pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot.

2019. gada 2. pusgadā no apgrozības tika izņemti aptuveni 308 000 viltotu euro banknošu – par 22.7% vairāk nekā 2019. gada 1. pusgadā un par 17.6% vairāk nekā 2018. gada 2. pusgadā. Iespēja saņemt viltotu banknoti patiešām ir ļoti maza, jo viltojumu skaits joprojām ir ļoti neliels salīdzinājumā ar apgrozībā esošo īsto banknošu skaitu, kas kopš to ieviešanas (sk. datus par euro banknotēm apgrozībā) nemitīgi pieaudzis straujāk nekā IKP. Ik gadu atklāto viltojumu skaits uz 1 milj. apgrozībā esošo īsto banknošu ir ļoti neliels (sk. tālāk attēlu). Apgrozībā ir aptuveni 24 mljrd. euro banknošu, kuru kopējā vērtība sasniedz 1.3 trlj. euro.

Ik gadu atklāto viltojumu skaits uz 1 milj. apgrozībā esošo īsto banknošu

Pusgada dati

Periods

2/2016

1/2017

2/2017

1/2018

2/2018

1/2019

2/2019

Viltojumu skaits

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

Dalījums pēc nominālvērtības 2019. gada 2. pusgadā

Nominālvērtība

5 euro

10 euro

20 euro

50 euro

100 euro

200 euro

500 euro

Procentuālais dalījums

2.4%

13.5%

34.2%

36.5%

9.6%

1.4%

2.4%

2019. gada 2. pusgadā

  • Joprojām visbiežāk tika viltotas 20 euro un 50 euro banknotes. Kopā šo banknošu viltojumi veidoja vairāk nekā 70% no visiem viltojumiem.
  • Vairums (96.4%) viltojumu atklāts euro zonas valstīs. Pārējie atklāti ārpus euro zonas esošajās ES dalībvalstīs (3.0%) un citos pasaules reģionos (0.6%).

Pārbaudiet savas banknotes!

Pieaudzis no apgrozības izņemto zemas kvalitātes viltoto banknošu skaits. Šos viltojumus var viegli konstatēt, jo tajos izmantoti slikti pretviltošanas elementu atdarinājumi. Viltotu banknošu izmantošana maksājumiem ir krimināli sodāma un par to var saukt pie atbildības. Kopš pirmā izlaiduma euro banknošu nonākšanas apgrozībā Eurosistēma, t.i., Eiropas Centrālā banka (ECB) un 19 euro zonas valstu centrālās bankas, iesaka iedzīvotājiem saglabāt modrību, saņemot banknotes. Banknotes var vienkārši pārbaudīt, tās aptaustot, apskatot un pagrozot, kā aprakstīts ECB interneta vietnes sadaļā par euro un nacionālo centrālo banku interneta vietnēs. Saņemot aizdomīgu banknoti, tā tieši jāsalīdzina ar tādu, par kuru zināms, ka tā ir īsta. Ja aizdomas apstiprinās, jāsazinās ar policiju vai – atkarībā no valstī pieņemtās prakses – savas valsts centrālo banku vai savu komercbanku. Eurosistēma atbalsta tiesībsargājošās iestādes to cīņā pret naudas viltošanu.

Eurosistēma veic dažāda veida komunikāciju, lai palīdzētu sabiedrībai atpazīt īstas un viltotas banknotes, kā arī palīdzētu profesionāliem skaidrās naudas apstrādātājiem nodrošināt, ka skaidrās naudas apstrādes iekārtas spēj ticami noteikt viltojumus un izņemt tos no apgrozības.

Eurosistēmas uzdevums ir nodrošināt euro banknošu integritāti un turpināt uzlabot banknošu izgatavošanas tehnoloģiju. Otrā izlaiduma – Eiropas sērijas – banknotes ir vēl drošākas un palīdz saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Esteres Tehedoras (Esther Tejedor; tālr. +49 69 1344 95596).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem