Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI
  • 2020 m. sausio 24 d.

2019 m. antrąjį pusmetį padirbtų eurų banknotų skaičius tebebuvo nedidelis

  • 2019 m. antrąjį pusmetį iš apyvartos išimta 308 000 padirbtų eurų banknotų.
  • Daugiau kaip 70 % visų padirbtų banknotų sudarė 20 ir 50 eurų nominalų banknotai.
  • Eurų banknotai ir toliau yra patikima ir saugi mokėjimo priemonė.
  • Bet kurį eurų banknotą galima patikrinti taikant metodą „apčiuopk–pažvelk–pakreipk“.

2019 m. antrąjį pusmetį iš apyvartos išimta apie 308 000 padirbtų eurų banknotų. Tai yra 22,7 % daugiau negu 2019 m. pirmąjį pusmetį ir 17,6 % daugiau negu 2018 m. antrąjį pusmetį. Palyginti su apyvartoje cirkuliuojančių tikrų eurų banknotų skaičiumi – o jis nuo eurų banknotų įvedimo pradžios stabiliai didėja BVP augimo tempą viršijančiu tempu (žr. duomenis apie apyvartoje cirkuliuojančius eurų banknotus), – padirbtų banknotų skaičius tebėra labai nedidelis, todėl tikimybė gauti padirbtą banknotą yra išties itin maža. Per metus aptinkamų padirbtų banknotų skaičius, tenkantis 1 milijonui apyvartoje cirkuliuojančių tikrų banknotų, yra labai mažas (žr. pav. toliau). Šiuo metu apyvartoje cirkuliuoja apytiksliai 24 milijardai eurų banknotų, jų bendra vertė – beveik 1,3 trilijono eurų.

Per metus aptiktų padirbtų banknotų skaičius, tenkantis 1 milijonui apyvartoje cirkuliuojančių tikrų banknotų

Lentelėje parodyti pusmečių duomenys:

Laikotarpis

2016 / 2

2017 / 1

2017 / 2

2018 / 1

2018 / 2

2019 / 1

2019 / 2

Padirbtų banknotų skaičius

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

Pasiskirstymas pagal nominalą (2019 m. antrasis pusmetis):

Nominalas

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Procentinė visų banknotų dalis

2,4 %

13,5 %

34,2 %

36,5 %

9,6 %

1,4 %

2,4 %

2019 m. antrąjį pusmetį:

  • ir toliau dažniausiai buvo padirbinėjami 20 ir 50 eurų banknotai – šių dviejų nominalų banknotai kartu sudarė daugiau kaip 70 % visų padirbtų banknotų.
  • didžioji dalis (96,4 %) padirbtų banknotų aptikta euro zonos šalyse. Euro zonai nepriklausančiose ES valstybėse narėse ir kitose pasaulio šalyse aptikta atitinkamai 3,0 ir 0,6 % padirbtų banknotų.

Tikrinkite savo banknotus!

Padaugėjo iš apyvartos išimtų prastos kokybės padirbtų banknotų. Visus tokius banknotus paprasta pastebėti, nes juose labai blogai imituotos apsaugos priemonės. Atsiskaitymas padirbtais pinigais yra laikomas nusikalstama veika, dėl kurios gali būti traukiama baudžiamojon atsakomybėn.  Nuo pat pirmosios eurų banknotų serijos išleidimo Eurosistema, t. y. Europos Centrinis Bankas (ECB) ir 19 euro zonos nacionalinių centrinių bankų, ragina gyventojus būti budrius ir tikrinti gaunamus banknotus. Banknotus galima patikrinti taikant paprastą „apčiuopk–pažvelk–pakreipk“ metodą, aprašytą ECB interneto svetainės skiltyje „The €uro“ ir nacionalinių centrinių bankų interneto svetainėse. Jeigu gavote įtartiną banknotą, palyginkite jį su kitu banknotu, kurio tikrumu neabejojate. Jeigu jūsų įtarimai tik sustiprėja, praneškite policijai arba kreipkitės į savo šalies nacionalinį centrinį banką arba savo mažmeninį ar komercinį banką, jeigu jūsų valstybėje nustatyta tokia tvarka. Eurosistema palaiko teisėsaugos institucijas kovoje su valiutos padirbinėjimu.

Eurosistema įvairiais būdais skelbia informaciją, kad padėtų žmonėms išmokti atskirti padirbtus banknotus nuo tikrų, o grynųjų pinigų tvarkymo specialistams – užtikrinti, kad banknotų tvarkymo ir apdorojimo įrenginiai patikimai atpažintų padirbtus banknotus ir nebegrąžintų jų į apyvartą.

Eurosistemos pareiga – užtikrinti eurų banknotų patikimumą ir nuolat tobulinti banknotų gamybos technologiją. Antrosios serijos – serijos „Europa“ – banknotai yra dar geriau apsaugoti ir tai padeda išlaikyti visuomenės pasitikėjimą euru.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Estherai Tejedor telefonu +49 69 1344 95596.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai