Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA
  • 24. ledna 2020

Padělání eurobankovek ve druhém pololetí 2019 zůstalo na nízké úrovni

  • Ve druhém pololetí roku 2019 bylo z oběhu staženo 308 000 padělaných eurobankovek.
  • Více než 70 % z nich mělo nominální hodnotu 20 € a 50 €.
  • Eurobankovky nadále zůstávají bezpečným a důvěryhodným platebním prostředkem.
  • Všechny eurobankovky lze zkontrolovat hmatem, nastavením proti světlu a nakloněním.

Ve druhém pololetí roku 2019 bylo staženo z oběhu zhruba 308 000 padělaných eurobankovek, což představuje v porovnání s prvním pololetím 2019 nárůst o 22,7 % a oproti druhému pololetí 2018 nárůst o 17,6 %. Pravděpodobnost, že se uživateli dostane do rukou padělaná bankovka, je opravdu velmi malá, neboť počet padělků zůstává velmi nízký v porovnání s počtem pravých bankovek v oběhu, který od jejich zavedení stabilně roste tempem převyšujícím tempo růstu HDP (viz údaje o eurobankovkách v oběhu). Počet ročně zachycených padělků v poměru k 1 milionu pravých bankovek v oběhu je na velmi nízké úrovni (viz graf níže). V oběhu je zhruba 24 miliard eurobankovek o celkové hodnotě přibližně 1,3 bilionu EUR.

Počet ročně zachycených padělků v poměru k 1 milionu pravých bankovek v oběhu

Údaje za pololetí:

Období

2. pol. 2016

1. pol. 2017

2. pol. 2017

1. pol. 2018

2. pol. 2018

1. pol. 2019

2. pol. 2019

Počet padělků

353 000

331 000

363 000

301 000

262 000

251 000

308 000

Členění podle nominálních hodnot ve druhém pololetí 2019:

Nominální hodnota

5 €

10 €

20 €

50 €

100 €

200 €

500 €

Procentní podíl z celkového objemu

2,4 %

13,5 %

34,2 %

36,5 %

9,6 %

1,4 %

2,4 %

Ve druhém pololetí 2019:

  • I nadále byly nejčastěji padělány bankovky 20 € a 50 € a společně představovaly více než 70 % všech padělaných bankovek.
  • Většina (96,4 %) padělků byla odhalena v zemích eurozóny. Zbytek byl odhalen ve členských státech EU mimo eurozónu (3,0 %) a v dalších částech světa (0,6 %).

Zkontrolujte si své bankovky!

Objem padělků nízké kvality stažených z oběhu vzrostl. Všechny lze snadno rozpoznat, neboť napodobeniny jejich ochranných prvků jsou velmi špatné. Používání padělků pro platby je trestným činem, který může vést k trestnímu stíhání.  Již od vydání první série eurobankovek Eurosystém, tj. Evropská centrální banka (ECB) a 19 národních centrálních bank zemí eurozóny, veřejnosti doporučuje, aby se měla při přijímání bankovek na pozoru. Pravost bankovek lze zkontrolovat hmatem, nastavením bankovky proti světlu a jejím nakloněním. Tento způsob kontroly je popsán na internetových stránkách ECB v části o euru a na stránkách národních centrálních bank. Pokud obdržíte podezřelou bankovku, porovnejte ji s jinou, o níž víte, že je zaručeně pravá. Pokud se podezření potvrdí, obraťte se prosím na policii, případně v závislosti na praxi v dané zemi na příslušnou národní centrální banku či na vaši vlastní maloobchodní či obchodní banku. Eurosystém podporuje orgány činné v trestním řízení v boji proti padělání peněz.

Eurosystém využívá různých komunikačních způsobů, aby veřejnosti pomohl rozlišovat mezi pravými a padělanými bankovkami a aby subjektům zpracovávajícím hotovost napomohl zajistit, že stroje na zpracování bankovek padělané bankovky spolehlivě určí a stáhnou z oběhu.

Eurosystém má povinnost zajišťovat důvěryhodnost eurobankovek a nadále zdokonalovat technologie na výrobu bankovek. Bankovky druhé série – série Europa – jsou ještě bezpečnější a pomáhají tak zachovávat důvěru veřejnosti v euro.

Na dotazy médií odpoví Esther Tejedor, tel.: +49 69 1344 95596.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média